View Board
TITLE Thông báo miễn ưu tiên những đối tượng có visa của các nước OECD có liên quan đến việc cấp visa Hàn Quốc ngắn hạn
Date 2016.06.29
FILE

 

 Quy định hiện hành : Miễn nộp hồ sơ chứng minh tài chính và có thể cấp visa Hàn Quốc nhiều lần cho các đối tượng có visa của các nước OECD.

 

Thay đổi : Những đối tượng có visa các nước OECD phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính và không được cấp visa Hàn Quốc nhiều lần.

 

Chúng tôi cũng xin thông báo thêm về việc miễn nộp hồ sơ chứng minh tài chính và có thể cấp visa nhiều lần cho những đối tượng đã có visa Hàn Quốc.


(có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

List